Участие на НКИТЕС и ИНТЕПРО в Smart Cities

Основен фокус в изложението бяха системите, свързани с опазване на околната среда.

Метеорологична измервателна система ASPires-GEO

Осигуряваща измерване, натрупване и оповестяване на данни в собствен частен облак.
Достъпът до системата и данните може да бъде реализиран през защитен канал или през публичен уеб сайт.

Предстоящо участие на НКИТЕС и ИНТЕПРО в Smart Cities

Smart Cities - 16-18 април 2019,
София, Интер Експо и Конгресен Център.

Посетете щанда ни в дните на изложението.
Разговаряйте с нас по всички въпроси, които ви вълнуват.

Метеорологична станция ASPires-GEO-Sofia

София, квартал „Витоша“, бул. "Никола Петков"