Всички новини и събития

Участие на НКИТЕС и ИНТЕПРО в Smart Cities

Основен фокус в изложението бяха системите, свързани с опазване на околната среда.

Метеорологична измервателна система ASPires-GEO

Осигуряваща измерване, натрупване и оповестяване на данни в собствен частен облак.
Достъпът до системата и данните може да бъде реализиран през защитен канал или през публичен уеб сайт.

Предстоящо участие на НКИТЕС и ИНТЕПРО в Smart Cities

Smart Cities - 16-18 април 2019,
София, Интер Експо и Конгресен Център.

Посетете щанда ни в дните на изложението.
Разговаряйте с нас по всички въпроси, които ви вълнуват.

Сдружение НКИТЕС - интелигентни системи в транспорта, енергетиката и административното управление

НКИТЕС е нестопанска организация, работеща в частна полза. Доброволно сдружение от дружества и експерти, които желаят да работят заедно за изграждането и развитието на интелигентни системи в транспорта, енергетиката и административното управление.


Изложение Smart Cities в Интер Експо Център - София, 27-29 март 2018
ИНТЕПРО и „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС)

 

Изложение Smart Cities,
Интер Експо Център - София, 16-18 април 2019
Участие на ИНТЕПРО и „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС)