Дружество за информатика и технологии за производство /ИНТЕПРО/
Се доказва пред своите клиенти като сигурен, стабилен и лоялен партньор през годините.

Създадено през 1998 г., в град София, дружеството има 21 години опит в изграждането на надеждно работещи технологични решения - иновативни проекти, обучение на кадри и поддръжка на корпоративни ИТ ресурси и системи.

От 2000 г. до днес ИНТЕПРО сме единственият сертифициран от Novell и Micro Focus учебен център, който има право да провежда курсове за продуктовите линии на Micro Focus за България.

През 2008 г. ИНТЕПРО разширява дейността и възможностите си. Създава и регистрира ИНТЕПРО Солюшънс ООД – дъщерна фирма, приоритетно насочена към изграждане на информационни системи, защита на крайни устройства и данни.

През 2009 г. ИНТЕПРО регистрира свое европейско поделение – дружество INTEPRO GmbH, дъщерна фирма, оперираща на немския пазар.

През 2010 г. ИНТЕПРО Солюшънс ООД въвежда система за управление на качеството ISO 9001:2008 (БДС EN ISO 9001:2008) и се сертифицира съгласно изискванията ѝ. През декември 2013 г. фирмата се ресертифицира по стандарта за нови 3 години г. През февруари 2016 г., доказа устойчивост и високо качество на дейността си като отново се ресертифицира към актуализирания стандарт ISO 9001:2015 (БДС EN ISO 9001:2008).

През януари 2013 г. ИНТЕПРО Солюшънс ООД въвежда система за управление на сигурността на информацията ISO 27001:2005 и се сертифицира, съгласно изискванията ѝ, за срок от три години. През февруари 2016 г. се ресертифицира към обновения стандарт ISO 27001:2013.

През 2012-2015 г. ИНТЕПРО разширява интересите и дейността си - изгражда нови международни контакти и договорености.

През 2012 г. заслужи доверието на австрийската технологична компания Fabasoft и днес е неин партньор за България, чрез INTEPRO GmbH.

През 2014 г. компанията отново е учредител. Участник в създаването на "Национален клъстeр за интелигентни транспортни и енергийни системи". НКИТЕС си поставя за цел разработката на научни и практически проекти в областта на интелигентните технологии за управление.

През 2014-2015 г., ИНТЕПРО разшири международните си контакти сключвайки партньорски договор с компанията EfficientIP.

През 2016-2017 г.,
компанията проектира и изгради нов Единен електронен портал на Столична община – www.sofia.bg

Продължаваме да се развиваме и днес.
Наша ежедневна цел е да заслужим високото доверие на клиентите и партньорите си.

Ние от ИНТЕПРО сме екип, от високо квалифицирани инженери и специалисти, притежаващи признати професионални сертификати.

През годините ИНТЕПРО изгражда и поддържа партньорски взаимоотношения с Micro Focus, SUSE, Fabasoft, Catalogic Software, OneSpan (VASCO Data Security), EfficientIP.

При проектирането и изграждането на нашите решения се ръководим от целите, които поставя клиента и от опита си, за да реализираме професионално поставените задачи в рамките на планираното време и определения бюджет.РАБОТА – ЗНАНИЯ – РАЗВИТИЕ – НАПРЕДЪК!

Днес и утре – постоянно високото качество на доставените решения и услуги.

Централен офис:
България, гр. София 1618, ж.к."Овча купел", ул. "Боряна" 48Б, офис 1

Тел.:   +359 2 446 17 61
Факс:  +359 2 446 17 66

Ръководител проекти / Техническа помощ
Милко Симеонов


Управител / Ръководител учебна дейност
Инж. Борис Попов
Тел. : +359 889 35-90-48

Официален сайт:
www.intepro-bg.com