Метеорологична измервателна система ASPires-GEO

Осигуряваща измерване, натрупване и оповестяване на данни в собствен частен облак. Достъпът до системата и данните може да бъде реализиран през защитен канал или през публичен уеб сайт.

Към системата могат да бъдат включени една или множество измервателни точки.
Всяка от тях може да измерва и натрупва ежеминутно данни за: температура, влажност, налягане на въздуха, барометрично налягане, точка на оросяване, моментна и средна скорост на вятъра, пик на вятъра, средна и главна посока на вятъра. При нужда могат да бъдат добавени и измервателни сензори за количество на валежите и за слънчевото лъчение, което достига до измервателната точка (UV sensor и Lux sensor).

Изграждането на защитен частен облак осигурява:

  • Високо ниво на защита на данните;
  • Технология за свободно разгръщане и надграждане на системата;
  • Широки възможности за интегриране и вграждане в други системи за специализирано наблюдение и превенция.

Предлаганата метеорологична измервателна система може и подсигурява постоянен информационен поток – ежеминутно 365х24.

Получените измервателни данни могат да бъдат използвани, както за професионален изследователски анализ, така и за да внасят точна и актуална метеорологична информация в други специализирани информационни системи. Например, да бъде част от:

  • Система за детектиране и превенция срещу горски пожари;
  • Земеделски информационни системи;
  • Туристически информационни системи;
  • Системи за управление на ветро и соларни паркове;

Проект ASPires - система за ранно предизвестяване при наличие на горски пожари

Горските пожари представляват един от основните рискове за природата и защитените горски територии. Откриването на пожар, в ранна фаза, минимизира щетите и защитава биосредата. Проектът ASPires разработва нов модел на информационна система за ранно откриване, наблюдение и прогнозиране на горските пожари в области от особена важност, осигуряващ висока точност на оценката за опасност от пожар.

Проектът ASPires
представя г-н Борис Попов,

Председател на управителния съвет на „Национален клъстър за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС).

„През май 2017 година влязохме в международен консорциум, на който Европейската комисия възложи задача да изгради модел на система за ранно предизвестяване при наличие на горски пожари. Да се проектира и изпита концептуална информационно-технологична платформа, която да не е географски ограничена и да работи в реално време. Така започнахме работа по система ASPires, в която да съчетаем и интегрираме всички актуални технически средства за ранно откриване на пожари, които са налични и достъпни на европейския пазар. В рамките на проекта НКИТЕС се занимава с проблемите за детекция на горски пожари, на базата на специализирани камери и метеорологични сензори обединени в информационна система за проверка и известяване.

Проектът ASPires се ръководи от Университета за приложни науки във Фулда, Германия.
В проекта участват още:
Военната академия на Македония,
българските компании ICB, Comicon.

Проектът завършва през април 2019 година.
Повече информация за нашето участие и текущия статус на проекта може да прочете на уеб страницата www.aspires.eu.